ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ Transportation For All (T4A)

สถานีกลางบางซื่อ

Home/Tag:สถานีกลางบางซื่อ

T4A และภาคีภาคประชาชนร่วมสำรวจประเมินความพร้อมสถานีกลางบางซื่อ

2022-01-17T10:30:57+07:00Categories: ระบบราง|Tags: , , , |

16 มกราคม 2565 สถานีกลางบางซื่อ เราไปแบบไม่เป็นทางการหลายๆ ครั้ง ครั้งนี้ไปแบบเป็นทางกับคณะอนุกรรมการด้านประเมินคุณภาพ โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมและระบบราง, ผู้แทนสภาวิศวกร, สถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมสำรวจ, เราแนะนำอะไรไปบ้าง

สถานีกลางบางซื่อ สอส. ยังต่ำกว่ามาตรฐาน

2021-10-29T16:55:33+07:00Categories: ขนส่งสาธารณะ, บทความ, รถไฟความเร็วสูง, ระบบราง|Tags: , |

  บทความโดยนายสว่าง ศรีสม ผู้จัดการโครงการและแผนงาน ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) เชื่อว่าใครๆ ก็คงจะยินดีเมื่อรู้ว่าเราเปิดสถานีกลางบางซื่อแล้ว เพราะนี่คือหมุดหมายสำคัญว่าเราได้ยกขนส่งทางรางขึ้นมาสู่อีกระดับ สถานีกลางบางซื่อจะเป็นศูนย์กลางระบบรางของภูมิภาคที่รองรับรถไฟสารพัดความเร็วและเส้นทาง ทั้งจากในและนอกประเทศ อีกไม่ถึงสิบปีข้างหน้า เราจะสามารถเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจากไทยไปลาวและจีนได้ที่สถานีนี้ ฟังดูน่าตื่นเต้นไม่น้อย ภูมิภาคของเรากำลังจะเป็นเหมือนยุโรปที่ทุกประเทศสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยรถไฟ แน่นอนว่าพวกเรา T4A ก็ย่อมมีความยินดีที่จะเห็นการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศ แต่ท่ามกลางความยินดีนั้น เราก็ยังพบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

Go to Top