ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ Transportation For All (T4A)

ARL

Home/Tag:ARL

T4A ร่วมสำรวจ ปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอตเรลลิ้ง

2022-01-20T10:54:18+07:00Categories: ระบบราง|Tags: , , , , |

18 มกราคม 2565 ผู้แทนภาษีคนพิการ, กรมรางและผู้แทน CP ซึ่งเป็นบริษัทที่จะมาให้บริการ ดูแลระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ใหม่ ร่วมลงสำรวจพื้นที่เพื่อหารือการปรับปรุงสถานี เพื่อให้ประชาชน “ทุกคน” เข้าถึงระบบอย่างสมบูรณ์ที่สุด

สำรวจ ARL ลาดกระบัง

2021-10-30T16:12:10+07:00Categories: ระบบราง, สำรวจ|Tags: , |

[29 ตุลาคม 2564] ARL เป็นระบบรถไฟฟ้าที่วิ่งจากพญาไท ไป สนามบินสุวรรณภูมิ มีทั้งหมด 8 สถานี, ตัวสถานีอยู่บนพื้นที่เฉพาะของตัวเองเลยจัดการง่าย ผู้ให้บริการรายใหม่ บริษัท CP กำลังเร่งปรับปรุง ได้ข่าวเกือบเสร็จแล้ว ในนามผู้แทนภาคีคนพิการ ประกอบด้วย T4A, สภาคนพิการแห่งประเทศไทย,

Go to Top