18 มกราคม 2565

ผู้แทนภาษีคนพิการ, กรมรางและผู้แทน CP ซึ่งเป็นบริษัทที่จะมาให้บริการ ดูแลระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ใหม่ ร่วมลงสำรวจพื้นที่เพื่อหารือการปรับปรุงสถานี เพื่อให้ประชาชน “ทุกคน” เข้าถึงระบบอย่างสมบูรณ์ที่สุด

ขอบคุณ CP และที่เห็นความสำคัญในการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอย่างเท่าเทียม
ภาคประชาชน หน่วยงานรัฐฯ และภาคเอกชน การร่วมมือกันทำงาน เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ คือภาพที่สวยงาม คือ คำตอบครับ

ขอบคุณภาพจากทีมกรมรางและทีม CP ครับ

ภาพ คณะสำรวจกำลังดูทางข้ามใต้สถานี

ภาค คณะสำรวจดู guiding block หน้าลิฟท์

ภาพ คณะสำรวจกำลังตรวจสอบสถานีหยุดรถบัส