วันนี้ผู้แทนภาคประชาสังคมประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, T4A และ Accessibility Is Freedom เข้าร่วมประชุมการพัฒนาขนส่งระบบราง สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเราดังนี้:
1. สะพานลอยข้ามถนนใกล้สถานีบางหว้า มืดและอันตราย
ประชุมครั้งที่แล้วได้รับรายงานปัญหา ประชุมครั้งนี้ทางหลวงชนบทติดตั้งไฟส่องสว่างให้เรียบร้อยแล้ว –ดีงาม ชื่นชมครับ

2. ปัญหาทางเดินผู้พิการทางการมองเห็นบนระบบรถไฟฟ้าแอร์พ๊อตเรลลิ้ง (ARL)
เรายืนยันขอให้ลดขนาดเส้นนำทางเดินและการเตือนลงครึ่งหนึ่งตลอดมา และการออกแบบจากขนส่งทางรางล่าสุดทำได้สมบูรณ์แล้ว และระบบเก่าที่สร้างแล้วผิดพลาดก็ขอให้แก้ไขด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากเลย, Asia Era One เตรียมแก้ไขบางส่วนตามคำแนะนำและจะเชิญเข้าร่วมตรวจสอบต่อไป

3. หารือป้ายเครื่องหมายจราจรสำหรับ อาคารจอดแล้วจร สถานีศรีเอี่ยม (รถไฟฟ้าสายสีเหลือง)
เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีที่จอดรถ 2,800 คัน ที่ประชุมพิจารณาเรื่องป้าย ผมให้ความข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ประชุมไว้ว่า ต้องไม่ลืมการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานฯ โดยเฉพาะที่จอดรถคนพิการที่ต้องครบถ้วนตามกฏกระทรวงใหม่ คือ 25:1, จากประวัติที่ได้ลงสำรวจที่ผ่านๆ มาเรามักมีจุดผิดพลาด

ที่ผ่านมาเมื่อมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฝั่งคนพิการ เราได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมตลอด, ปัญหา/คำแนะนำ ได้รับการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ ดีมากๆ
กรมรางมีหน้าที่เป็นผู้กำกับระบบราง มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง เป็นคนทำงานให้กับกระทรวงฯ นี่คือภารกิจที่สำคัญมากต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ อยากให้ทำแบบนี้ในระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบครับ