ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ Transportation For All (T4A)

กรมราง

Home/Tag:กรมราง

T4A และภาคีภาคประชาชนร่วมสำรวจประเมินความพร้อมสถานีกลางบางซื่อ

2022-01-17T10:30:57+07:00Categories: ระบบราง|Tags: , , , |

16 มกราคม 2565 สถานีกลางบางซื่อ เราไปแบบไม่เป็นทางการหลายๆ ครั้ง ครั้งนี้ไปแบบเป็นทางกับคณะอนุกรรมการด้านประเมินคุณภาพ โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมและระบบราง, ผู้แทนสภาวิศวกร, สถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมสำรวจ, เราแนะนำอะไรไปบ้าง

T4A ร่วมสำรวจ ปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอตเรลลิ้ง

2022-01-20T10:54:18+07:00Categories: ระบบราง|Tags: , , , , |

18 มกราคม 2565 ผู้แทนภาษีคนพิการ, กรมรางและผู้แทน CP ซึ่งเป็นบริษัทที่จะมาให้บริการ ดูแลระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ใหม่ ร่วมลงสำรวจพื้นที่เพื่อหารือการปรับปรุงสถานี เพื่อให้ประชาชน “ทุกคน” เข้าถึงระบบอย่างสมบูรณ์ที่สุด

ร่วมประชุม คณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางครั้งที่ 5

2021-12-29T15:04:17+07:00Categories: ระบบราง|Tags: , , |

วันนี้ผู้แทนภาคประชาสังคมประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, T4A และ Accessibility Is Freedom เข้าร่วมประชุมการพัฒนาขนส่งระบบราง สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเราดังนี้:

Go to Top