22 พฤษจิกายน 2564

ท่านทูตฟิลแลนด์ประจำประเทศไทย Jyri Jarviaho ให้เกียรติเป็นอย่างสูงมาร่วมงาน ภายใต้โครงการ “Bangkok Accessibility Journey” สำรวจการเข้าถึงพื้นที่เมืองและระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นโครงการของ Accelerator Lab / UNDP ประเทศไทย นำโดยคุณเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและคณะ, ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, ผู้แทนภาคีคนพิการ, ผู้แทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A), Accessibility Is Freedom และผู้แทนจากกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร, รองผู้อำนวยการจราจรและขนส่ง(สจส) พร้อมทีมเข้าร่วมเดินสำรวจด้วย

เส้นทางเดินสำรวจ เริ่มจากหน้าโรงพยาบาลเด็ก, เดินไปตามทางเท้าจนถึงสถานีรถไฟฟ้าสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, ขึ้นรถไปลงที่สถานีเพลินจิต, และเดินเท้าไปจบที่อาคาร Athenee Tower ซึ่งสถานทูตฟินแลนด์อยู่ที่นั่น

การเดินครั้งนี้ เราเดินเพื่อสำรวจและศึกษาการเข้าถึงพื้นที่เมืองและระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อที่จะนำไปเป็นข้อมูลตั้งต้นที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาเมืองจากระดับนโยบายเพื่อให้ทุกชีวิตพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ขอบคุณ คุณณัฐพล ราธี – Head of Experimentation, UNDP Accelerator Lab – Thailand และทีม UNDP ทุกท่านครับ

 

ภาพ พี่ซาบะกำลังเข็นรถบนทางเท้า กำลังคุยกับคุณเรอโน ซึ่งยืนอยู่บนระดับถนนด้านล่าง

ภาพ ถ่ายรูปร่วมกันที่ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 

ภาพ นั่งล้อมวงสรุปเนื้อหากันหลังจากเดินสำรวจ

 

ภาพ ถ่ายรูปร่วมกันหลังจบงาน