ร่วมประชุม คณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางครั้งที่ 5

2021-12-29T15:04:17+07:00Categories: ระบบราง|Tags: , , |

วันนี้ผู้แทนภาคประชาสังคมประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, T4A และ Accessibility Is Freedom เข้าร่วมประชุมการพัฒนาขนส่งระบบราง สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเราดังนี้: