ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ Transportation For All (T4A)

สภาคนพิการ

Home/Tag:สภาคนพิการ

ร่วมประชุม คณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางครั้งที่ 5

2021-12-29T15:04:17+07:00Categories: ระบบราง|Tags: , , |

วันนี้ผู้แทนภาคประชาสังคมประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, T4A และ Accessibility Is Freedom เข้าร่วมประชุมการพัฒนาขนส่งระบบราง สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเราดังนี้:

ภาคีคนพิการและ ขสมก ประชุมหารือกรอบความร่วมมือพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนต่อเนื่อง

2021-12-03T01:29:10+07:00Categories: ขนส่งสาธารณะ|Tags: , , |

1 ธันวาคม 2564 ภาคีคนพิการ ประกอบด้วยผู้แทนจากสภาคนพิการแห่งประเทศไทย, ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) และ Accessibility Is Freedom (เข้าถึงและเท่าเทียม) เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือกรอบความร่วมมือพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน

Go to Top