“Bangkok Accessibility Journey” สำรวจการเข้าถึงพื้นที่เมืองและระบบขนส่งสาธารณะ

2021-11-28T12:31:08+07:00Categories: สำรวจ|Tags: , , , , , , , |

22 พฤษจิกายน 2564 ท่านทูตฟิลแลนด์ประจำประเทศไทย Jyri Jarviaho ให้เกียรติเป็นอย่างสูงมาร่วมงาน ภายใต้โครงการ “Bangkok Accessibility Journey” สำรวจการเข้าถึงพื้นที่เมืองและระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นโครงการของ Accelerator Lab / UNDP ประเทศไทย นำโดยคุณเรอโน เมแยร์