ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ Transportation For All (T4A)

ขสมก

Home/Tag:ขสมก

ทดสอบรถเมล์ไฟฟ้าใหม่

2022-05-04T10:01:08+07:00Categories: ขนส่งสาธารณะ|Tags: |

นโยบายปฏิรูป #ขสมก ปรับแผนรถเมล์ใหม่เป็นระบบเช่า ใช้ไฟฟ้า และที่สำคัญเป็น “ชานต่ำ”  เป็นคำแทนหมายถึง ตัวรถที่ออกแบบเอื้อให้กลุ่มคนที่ใช้รถเข็นใช้ได้ ข้างในเป็นพื้นระดับเท่ากัน ไม่มีบันได มีทางลาด, มีพื้นที่ มีจุดล๊อครถเข็น รถที่วิ่งมาจะสังเกตุได้มีเครื่องหมาย “Wheelchair” ที่ด้านหน้าใหญ่ๆ ที่สำคัญคือ “จำนวนเพิ่มขึ้น”

ภาคีคนพิการและ ขสมก ประชุมหารือกรอบความร่วมมือพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนต่อเนื่อง

2021-12-03T01:29:10+07:00Categories: ขนส่งสาธารณะ|Tags: , , |

1 ธันวาคม 2564 ภาคีคนพิการ ประกอบด้วยผู้แทนจากสภาคนพิการแห่งประเทศไทย, ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) และ Accessibility Is Freedom (เข้าถึงและเท่าเทียม) เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือกรอบความร่วมมือพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน

Go to Top