[ข้อมูลเพิ่มเติม]
– 17 ปีที่แล้ว ไทยมีกฏกระทรวงว่าด้วยการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน (อ้างอิง: https://www.accessibilityisfreedom.org/กฏหมายไทย/)

– ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ กทม. (เจ้าของระบบรถไฟฟ้า BTS) จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามกฏหมายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี, ถึงปัจจุบัน 7 ปีแล้ว – การติดตั้งลิฟท์ยังไม่แล้วเสร็จ(ยังมี สอส อื่นอีก ตามข้อมูล), มีการติดตั้ง P1 และ ตอนนี้ P2 (เติมชั้นพื้นดินที่ขาด ประเมินใช้ได้หลังสงกรานต์ ลิฟท์จะเหลือเฉพาะสถานีสีแดง-ที่มีปัญหามีข้อจำกัดตามหมายเหตุ)

– การสร้างล่าช้า คนพิการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ชนะคดีแล้ว ได้รับชดเชยค่าเสียโอกาส 5พัน/คน-ที่อยู่ใน กทม.