2 พ.ย. 63 – T4A เข้าร่วมประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรัชดาภิเษก บริเวณแยกห้วยขวางถึงแยกพระราม 9 ครั้งที่ 1/63 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 โดยมีสำนักงานเขตดินแดง ห้วยขวาง การไฟฟ้านครหลวง รฟม. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นิด้า มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและนักวิชาการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำนักการโยธาได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาถนนรัชดาภิเษกด้วยการปรับปรุงทางเท้าใหม่บนถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกพระรามเก้าไปจนถึงแยกห้วยขวาง วางแผนปรับความสูงทางเท้าใหม่ให้เหลือ 10 ซม. ในทางเดินปกติ และ 5 ซ.ม. บริเวณที่เป็นทางเข้าบ้านเรือนหรืออาคาร ขจัดสิ่งกีดขวาง ทำทางข้ามถนนที่ปลอดภัยและทำสกายวอล์คบริเวณแยกพระรามเก้า ซึ่งจะเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน

T4A ได้เสนอแนวคิดการออกแบบสำหรับคนทุกกลุ่ม ต้องคำนึงถึงคนทุกสภาพร่างกายและการใช้งาน เปลี่ยน กทม เป็น world destination (ปลายทางท่องเที่ยวชั้นนำของโลก) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันและการดำรงชีวิตอิสระ (inclusive society และ independent living)  นอกจากนี้ยังได้เสนอให้ทำสกายพาร์คบริเวณแยกเทียมร่วมมิตร ซึ่งจะเชื่อมห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ ศูนย์วัฒนธรรมและเชื่อมไปยังสยามนิรมิต นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของเมืองแล้ว ยังจะช่วยให้คนพิการสามารถใช้รถไฟฟ้าใต้ดินได้ครบทั้ง 2 ฝั่งถนน เนื่องจากสถานีรถไฟฟ้าบนถนนรัชดาภิเษกนั้นมีลิฟต์เพียงฝั่งเดียว การปรับปรุงพื้นที่เมืองต้องให้สอดรับกับการใช้งานขนส่งมวลชนด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าและรถเมล์ นอกจากนี้ยังได้เสนอการทำทางข้ามถนนแบบ pedestrian island (เกาะพักคอยกลางถนน) ซึ่งมีความปลอดภัยและช่วยป้องกันมอเตอร์ไซค์ได้ ในเบื้องต้น ทางสำนักโยธาให้ความสนใจและเสนอให้มีการลงพื้นที่สำรวจร่วมกันอีกครั้ง ก่อนลงมือออกแบบให้เสร็จภายในสิ้นปี 2563 และดำเนินการปรับปรุงในช่วงต้นปี 2564 ทั้งนี้ อาจแบ่งเป็นการปรับปรุงมากกว่า 1 ระยะ

นับว่าเป็นแผนการพัฒนาพื้นที่เมืองที่น่าสนใจไม่น้อย นอกจากจะได้เมืองสวยๆ น่าอยู่แล้ว ก็ยังเป็นเมืองที่เท่าเทียมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ แน่นอนว่า T4A ต้องร่วมลุยกันอยู่แล้ว เราจะคอยติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้ไม่ให้คลาดสายตา และจะนำความคืบหน้ามาแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ STAY TUNED!

ภาพ ท่านประธานกำลังคุยกับทีมออกแบบ

ภาพ องค์ประชุมเกือบทั้งห้อง

ภาพ ซาบะและสว่างร่วมประชุม