T4A-Study-P1.Meeting1-0809

ภาพเบื้องหลังแทนคำขอบคุณ สำหรับทุกท่านที่ร่วมสัมนา T4A Rail System Study P1 ครั้งที่#1

เรามี Official Media Team Work ทำงานอย่างแข็งแรง แข็งขัน ยังมีภาพเบื้องหลังมาฝากทุกๆ ท่าน แทนคำขอบคุณครับ ขาดตกท่านไหน ก็ขออภัยด้วยนะครับ เจอกันครั้งหน้าครับ


สำรวจรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ข่าว : รายละเอียด การลงสำรวจรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ วันจันทร์ 28 กันยาฯ

แผนสำรวจ รถไฟฟ้า สายสีม่วง#1 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน เพื่อรักษาเวลาให้ดำเนินไปได้ด้วยความกระชับ ขอให้ทุกท่าน รักษาเวลา รวมพลกันตามเวลานัดนะครับ และเดี๋ยวเราคุยก่อนที่จะทำการสำรวจครับ เราจะสำรวจอย่างละเอียด 2 จุดนี้ จุดที่เหลือผมจะแจ้ง จนท ที่รับผิดชอบแต่ละช่วงของโครงการ เพื่อขอแวะไปดูทุกๆ สถานี โดยไม่ต้องเข้าพื้นที่ครับ ส่วนพวกเราเองก็ขอคนที่คล่องตัวหน่อย เพื่อทำเวลาให้ได้ในช่วงบ่ายครับ


right-for-real-10

ท่านจะยอมให้ภาษีของท่านเข้ากระเป๋าบางกลุ่มบางพวก แต่ริดรอนสิทธิประชาชนหรือไม่ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

ได้ข่าวว่า รมช.คมนาคม (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) มีแนวคิดเปลี่ยนจากรถเมล์ชานต่ำเป็นรถเมล์ชานสูง เป็นรถเมล์ที่ล้าหลังไม่มีความสะดวกปลอดภัยสำหรับเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และที่สำคัญคนพิการขึ้นไม่ได้…. รัฐบาลกำลังมีความคิดล้าหลัง ขอนำภาพกิจกรรมรณรงค์สิทธิคนพิการบางส่วน มาย้อนให้หวนรำลึกกัน “หรือวันนี้ต้องต่อสู้แบบวันวาน”….


T4A-Study-P1.Meeting1-0809

สัมนาโต๊ะกลมครั้งที่#1 ขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับการเข้าถึงของคนพิการและผู้สูงอายุ

ผ่านไปแล้วครับ สำหรับงานสัมนาโต๊ะกลมครั้งที่#1 กับหัวข้อสัมนา “ขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับการเข้าถึงของคนพิการและผู้สูงอายุ” เราได้รับการตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวของในระบบคมนาคมขนส่ง แนวร่วมคนพิการจากเคลือข่ายต่างๆ รวมถึงพี่ๆ สื่อสารมวลชนทุกๆ อย่างมากมาย จนต้องเรียกว่าล้นห้องสัมนากันเลยทีเดียว


T4A-Logo-Rev1

ข่าวประกาศ : สัมนาโต๊ะกลมครั้งที่#1 ขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับการเข้าถึงของคนพิการและผู้สูงอายุ

ระบบขนส่งมวลชนเป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่อของการเดินทาง รถไฟฟ้า รถเมล์ รถตู้และระบบเชื่อมต่ออื่นๆ การพัฒนาจุดเช่ือมต่อการคมนาคม ทำให้การเดินทาง สะดวก รวดเร็ว กระทรวงคมนาคมให้ความสาคัญกับระบบขนส่งสาธารณะ และสนับสนุนการจัดให้มีส่ิงอานวยความสะดวกด้านบริการขนส่งสาธารณะ เป็นภารกิจในการให้บริการเชิงสังคมเพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเดินทาง สำหรับประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย โดยคำนึงถึงความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุในสังคม


Meeting-with-PM-Adul-3-1024x576

แกนนำคนพิการ รวมพลังส่งสัญญาณความกังวล เกี่ยวกับนโยบายสิ่งอำนวยความสะดวกของการขนส่งระบบรางและทางอากาศ ถึง รมว.พม. ท่าน อดุลย์ แสงสิงแก้ว

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา กลุ่มแกนนำคนพิการ ได้มีโอกาสไปเข้าประชุมกับคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชน ที่อื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ มาครับ วาระประชุม มีการพูดคุยถึงการปรับสภาพแวดลอมจุดนำร่องต่างๆ และมีวาระเกี่ยวกับระบบรถไฟทั้งระบบเก่าและใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกในไม่ช้า เราได้เรียนท่านอดุลย์ให้ได้รับทราบถึงความกังวลในเรื่องต่างๆ ตามนี้:


ประชุมคณะอนุกรรมการ-พม-1-กพ--16-0058

T4A และผู้แทนคนพิการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ๑/๕๙

วันที่ ๑ มี.ค. ๕๗ ผู้แทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) เข้าร่วมประชุม พร้อมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อม และระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน