20 ตุลาคม 2563 เวลา 9:30 น.
การรถไฟแห่งประเทศไทย, คณะที่ปรึกษา บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และ T4A ได้จัดประชุมหารือการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุภายในรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพ – หนองคาย ระยะที่ 2 จากนครราชสีมา – หนองคาย

T4A เสนอว่า ขอให้ทุกคนเข้าใจว่า แท้จริงแล้วการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานนั้นเพื่อรองรับทุกคน ไม่ใช่เพียงเพื่อคนพิการ เราควรตั้งเป้าหมายไปสู่การเป็นต้นแบบด้านการออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่ม (UD) ชั้นแนวหน้าของเอเชีย เนื่องจากสร้างทีหลัง จึงมีโอกาสเรียนรู้ทั้งข้อดีและข้อควรปรับปรุงระบบของประเทศอื่นๆ และนำมาพัฒนาให้ดีกว่า นอกจากนี้ ควรออกแบบสถานีให้เป็นสถานีที่ไร้บันได ไม่มีความต่างระดับ เพื่อให้ UD กลมกลืนและเป็นเนื้อเดียวกับการออกแบบทั้งหมดอย่างไร้รอยต่อ (accessible seamless design) และนอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ต้องมีแล้ว เราควรนำเทคโนโลยีนำทางภายในอาคาร (indoor navigation) เช่น UWB, Beacon, RFID, V2P มาช่วยให้คนตาบอดรวมถึงผู้โดยสารทั่วไปสามารถใช้งานอาคารสถานีได้อย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอหรือรอความช่วยเหลือจากพนักงานหรือผู้โดยสารอื่น ตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

นอกจากตัวสถานีแล้ว ควรพัฒนาเมืองที่มีสถานีรถไฟความเร็วสูงให้เป็นเมืองต้นแบบด้าน UD ด้วย ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มๆ ใหม่ๆ เช่น คนพิการและผู้สูงอายุ ให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย

T4A ยังได้ทิ้งท้ายว่าการพัฒนาระบบขนส่งให้ตอบโจทย์การใช้งานของคนทุกกลุ่มนั้น ควรให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่ม มีการติดตามและการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนเพราะการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้สมบูรณ์นั้น เพียงกฏหมายอย่างเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์ และเรายังมีรายละเอียดที่ต้องดูแลอีกมาก, T4A พร้อมใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยงานอย่างเต็มความสามารถ และเรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยว่าจะสามารถเป็นต้นแบบด้าน UD ในรถไฟความเร็วสูงของเอเชียได้ ในอนาคตเราจะเป็นแหล่งดูงานและเรียนรู้ด้าน UD แทนหลายๆ ประเทศที่เคยมีชื่อเสียงทางด้านนี้ ทาง รฟท. และบริษัทที่ปรึกษาให้ความเห็นว่าคำแนะนำของ T4A มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการออกแบบในทุกๆ ระบบต่อไปจากนี้

T4A กราบขอบพระคุณคณะที่ปรึกษาและผู้แทน รฟท เป็นอย่างยิ่ง ต้องเรียกได้ว่าระบบรถไฟความเร็วสูงเป็นระบบแรกที่ผู้แทนคนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ มาช่วยกันติดตามและให้กำลังใจกันครับ เราจะเป็นต้นแบบด้าน UD ของเอเชียได้หรือไม่ เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไปถึงความฝันนั้นได้อย่างแน่นอนครับ