04 ธันวาคม 2563
T4A ลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สถานีดอนเมือง (สายสีแดง) เราเข้าไปสำรวจห้องน้ำ 1 จุด การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ห้องน้ำมีลักษณะเป็นแบบแยกออกมาจากห้องน้ำชาย/หญิง(ดี) 
1. โถส้วม/ความสูง มีความสูงเพียง 37cm ประมาณขนาดความสูงโถส้วมเด็ก (มาตรฐาน 40-45cm)
2. ประตู หนัก ไม่ระบบช่วยผ่อนแรงในการเปิด/ปิด
3. ราวจับข้างโถส้วมฝั่งขวามือ เป็นแบบพับซ้าย/ขวา ราวจับชนิดนี้การใช้งานแรกๆ จะไม่มีปัญหา แต่ไม่นานจะไม่มั่นคง และพบว่าการยกขึ้น/ลง ดีและสะดวกมากกว่า
4. ขนาดห้องน้ำ สี่เหลี่ยมผืนผ้า รู้สึกด้านแคบจะแคบไป
5. การใช้คำ หน้าห้องน้ำเขียนว่า ‘คนพิการ Disabled’ เป็นคำที่แสดงถึงความรู้สึกด้านลบ เหลือเพียงโลโถ้ถือว่าเพียงพอครับ

ภาพ โถส้วม แสดงความสูงที่เป็นขนาดโถส้วมเด็กเล็ก

ภาพ หน้าห้องน้ำ ตัวหนังสือเขียนว่า คนพิการ Disabled