04 ธันวาคม 2563
T4A ลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สถานีดอนเมือง (สายสีแดง)
ภาพแสดงลิฟท์ 1 จุด ขนาดลิฟท์ ปุ่มกด ระดับความสูง ขนาด ถือว่าดีมากครับ

สถานีกำลังสร้าง ทุกอย่างยังไม่เรียบร้อย งานยังไม่เก็บครับ