ภาพ คุณสว่างและทีม T4A และคณะร่วมสำรวจทางเท้า

T4A ลงพื้นที่ร่วมกับแขวงทางหลวงนนทบุรี อบจ. นนทบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการนนทบุรี สำรวจปัญหาทางเท้าบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ทางเท้าไปตลาดนกฮูก ทางเท้าบริเวณบิ๊กซีบางกระสอและทางเท้าไปโรงแรมริชมอนด์ ซึ่งเป็นทางเดินเชื่อมเข้าสู่รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีแยกนนทบุรี 1 และสถานีบางกระสอ ในย่านนี้มีคนพิการอาศัยอยู่และได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่สามารถใช้ฟุตบาททางเท้าไปยังรถไฟฟ้าและสถานที่ใกล้เคียงได้

ปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ไม่มีทางลาด ทางเท้ามีสิ่งกีดขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสาไฟฟ้าและป้ายต่าง ๆ สามารถสรุปปัญหาแต่ละจุดที่สำรวจได้ ดังนี้

จากสถานีแยกนนทบุรี 1 (ทางเข้าออก 4) – ห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

 • ทางออกจากลิฟต์ชั้นลานจอดรถไม่ปลอดภัย เนื่องจากผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นต้องสัญจรสวนทางกับรถที่เข้ามาจอดยังอาคารจอดรถ
 • ทางเท้าไปยังห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ไม่มีทางลาด

จากสถานีแยกนนทบุรี 1 (ทางเข้าออก 3) – ตลาดนกฮูก

 • ทางเท้ามีสิ่งกีดขวางค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเสาไฟฟ้าและป้าย
 • ไม่มีทางลาด
 • มีบางจุดไม่ทราบว่าเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
 • มีบางจุดอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทซึ่งไม่ได้มาร่วมลงพื้นที่ด้วย

จากสถานีบางกระสอ (ทางเข้าออก 1) – บิ๊กซีบางกระสอ

 • ทางเท้ามีสิ่งกีดขวางค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเสาไฟฟ้า
 • ไม่มีทางลาดตลอดช่วงของทางเดินเท้า
 • ทางเท้าบางจุดชำรุด
 • มีสะพานลอยกินพื้นที่ทางเท้าค่อนข้างมาก

จากสถานีบางกระสอ (ทางเข้าออก 3) – โรงแรมริชมอนด์

 • ไม่มีทางลาด
 • มีสิ่งกีดขวางบนทางเท้า โดยเฉพาะเสาไฟฟ้าและป้าย
 • ทางเท้าชำรุดหลายแห่ง

เบื้องต้น แขวงทางหลวงนนทบุรีจะสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบเพื่อนำเสนอให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่อไป

ภาพ การสำรวจทางเท้า เจ้าหน้าที่กำลังชี้ทางเท้าที่ต้องทำทางลาด

ภาพ กลุ่มคณะสำรวจกำลังพูดคุยกัน

ภาพ คณะกำลังสำรวจทางเท้า

ภาพ คณะกำลังเดินทางออกจากสถานีรถไฟฟ้า

 

ภาพ ทางเท้าทั่วบริเวร จากมุมด้านบน