T4A สำรวจห้องน้ำ รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง

2020-12-06T17:05:25+07:00Categories: รถไฟฟ้า, ระบบราง, สำรวจ, สิ่งอำนวยความสะดวก, ห้องน้ำ|Tags: , |

04 ธันวาคม 2563 T4A ลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สถานีดอนเมือง (สายสีแดง) เราเข้าไปสำรวจห้องน้ำ 1 จุด การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ห้องน้ำมีลักษณะเป็นแบบแยกออกมาจากห้องน้ำชาย/หญิง(ดี)