T4A สำรวจลิฟท์/สถานีดอนเมือง/สายสีแดง/รถไฟฟ้า

2020-12-06T17:05:04+07:00Categories: รถไฟฟ้า, ระบบราง, ลิฟท์, สำรวจ|Tags: , |

  04 ธันวาคม 2563 T4A ลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน สถานีดอนเมือง (สายสีแดง) ภาพแสดงลิฟท์ 1 จุด ขนาดลิฟท์ ปุ่มกด ระดับความสูง ขนาด ถือว่าดีมากครับ สถานีกำลังสร้าง ทุกอย่างยังไม่เรียบร้อย