9 พฤศจิกายน 2563 – สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักการโยธา ลงพื้นที่สำรวจทางเท้าถนนรัชดาภิเษกจากแยกเทียมร่วมมิตร – แยกพระรามเก้า ร่วมกับ T4A, มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ตัวแทนจาก “โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลไกเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย ทุกคนเข้าถึงได้” ชมรมคนรักรถเมล์และผู้สื่อข่าว ตั้งแต่เวลา 9.30 – 12.00 น.

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานครมีแผนที่จะปรับปรุงทางเดินเท้าและทางข้ามถนนในย่านดังกล่าวในช่วงต้นปี 2564 การลงพื้นที่สำรวจร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคบนทางเท้าและทางข้ามถนนเพื่อนำมาใช้ประกอบแผนข้างต้นโดยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่แรกเริ่มจะช่วยให้การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการและบริบทการใช้งานมากที่สุด

ปัญหาที่พบ: ทางเท้าบางส่วนแคบ มีสภาพที่ต้องซ่อมแซมแล้ว มีสิ่งกีดขวางตลอดทาง เช่น ที่กั้นมอเตอร์ไซค์แบบเอสการ์ด (s-guard) ป้าย เสาไฟฟ้าและตู้สัญญาณ ป้ายรถแท๊กซี่โครงการเก่าที่ยังไม่ได้รื้อออก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของคนใช้ทางเท้าเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การข้ามถนนยังไม่สะดวกและปลอดภัยสำหรับคนทุกกลุ่มอีกด้วย

นอกจากปัญหาทางเท้าที่ต้องได้รับการแก้ไขแล้ว ทางสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ยังให้ความสนใจต่อการพัฒนาพื้นที่ให้คนพิการเข้าถึงขนส่งสาธารณะได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินและรถเมล์ เช่น การทำทางข้ามถนนให้คนพิการสามารถใช้รถไฟฟ้าใต้ดินได้ทั้งสองฝั่ง การเพิ่มปุ่มกดแจ้งเตือนว่ามีคนพิการรอรถเมล์อยู่ที่ป้าย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จะมีการนัดประชุมเพื่อสรุปผลการสำรวจเร็ว ๆ นี้ โปรดติดตามตอนต่อไป – STAY TUNED!!

ขอบคุณภาพจากทีมชมรมคนรักรถเมล์ และบางส่วนจากทีมสำนักโยธาครับ

ภาพ พี่ซาบะกำลังอธิบายปัญหาของเสากันมอเตอร์ไซด์ (S-Guard)

ภาพ กำลังเดินผ่าน ป้ายรถแท๊กซี่

ภาพ คุณอ่ำกำลังอธิบายเรื่องป้ายรถเมล์