วันศุกร์ที่ 12 ที่ผ่านมา เรามีโอกาสได้นั่งรับฟังการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ผมเตรียมเอกสารเพื่อชี้แจงประเด็นปัญหาการเข้าถึงซะดิบดีแต่ต้องบอกว่านั่งรับฟังจริงๆ ครับ
ผมขอบันทึกไว้เพียงสั้นๆ หลังจากประชุม เพื่อนำไปแก้ไข ดังนี้ครับ
1. คนพิการไม่ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ อยู่วงนอก ไม่ได้มีส่วนตัดสินใจ เป็นเพียงเสียงจากชายขอบ ที่คนในที่ประชุมบอกว่า “เดี๋ยวไปคุยให้ เอากระดานพาดง่ายๆ พอแล้ว”
2. ได้แต่รับฟัง เสียงที่ส่งออกไปเป็นเสียง ‘ขอร้อง’ เบาๆ เบาเหลือเกิน
3. ปัญหาทางข้ามที่ไม่ต่างกับแดนประหาร ไม่ได้พูดถึงเลย

จะพูดคุยต่อเนื่องกับแกนนำที่โคราช เพื่อช่วยให้เขาเป็นเสียงที่แข็งแรงกว่านี้ให้ได้ เพื่อให้เขาสามารถที่จะต่อสู้ แก้ไขปัญหาในพื้นที่เขาให้ได้ครับ