28 ตุลาคม 2564

คุณซาบะ คุณสุนทรและน้องทีมอาสาเป็นผู้แทนสภาคนพิการแห่งประเทศไทย, T4A และ Accessibility Is Freedom (เข้าถึงและเท่าเทียม), ทีมจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จับมือกันไปร่วมงานพิธีเปิดโครงการ ‘Regenerative Bangkok ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต’ จัดโดยกรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาเมืองโดยท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มทำงานโดยมีผู้แทนภาคีคนพิการเข้าร่วมให้ข้อมูล ร่วมตัดสินใจตั้งแต่ต้น โดยมีโครงการนำร่อง 5 โครงการ เพื่อเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้เป็นเมืองสำหรับทุกคน เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง คลอง สวนสาธารณะ พื้นที่เมือง การเชื่อมต่อทุกจุดให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และที่สำคัญให้เกิดการเข้าถึงได้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

พวกเราในนามผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นแนวโน้มการพัฒนาเมืองเดินไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะนโยบายของระดับผู้บริหารและเรายืนยันว่าจะร่วมทำงานในทุกกระบวนการตั้งแต่การออกแบบจนถึงสิ้นสุดโครงการโดยต้องทดลองใช้จริงเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การจัดสร้างนั้นสมบูรณ์ตามนโยบายของท่านผู้ว่าฯ ที่บอกไว้อย่างชัดเจน “ทุกคนเท่าเทียมกัน”

ขอบคุณภาพจากทีมกรุงเทพมหานคร, รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3967299386702986

ภาพ ผู้บริหารและผู้แทนคนพิการ นั่งร่วมฟังข้อมูลโครงการ

ภาพ ผังภาพรวมโครงการ 5 ย่าน

ภาพ ภาพการออกแบบการปรับปรุงคลองช่องนนทรี