เอกสารอ้างอิง

Purple Line Survey2 - Rev1-15-10-2015_Saba-T4A.001

เอกสารจากงาน T4A สัมนาโต๊ะกลมครั้งที่ ๒

ในส่วนงานที่ผมได้นำเสนอในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ผมปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มอีกนิดหน่อยครับ สามารถ download ได้ตาม link นี้ครับ: