สื่อ-VoiceTV

คนพิการก็ควรีสิทธิ์ใช้ลิฟท์ BTS อย่างเท่าเทียม - IN HER VIEW - Voice TV

คนพิการก็ควรมีสิทธิ์ใช้ลิฟท์ BTS อย่างเท่าเทียม (Tonight Thailand : IN HER VIEW / Voice TV ออกอากาศ ๔ กพ ๕๙)

Tonight Thailand / InHerView  ประจำวันที่  4  กุมภาพันธ์  2559 –  ปัญหาหมักหมมของ กทม. เมื่อตัวช่วยคนพิการถูกละเลย –  ให้มองคนเท่ากัน และอยู่ร่วมกันแบบเท่าเทียมไม่ใช่สงสาร


VoiceTV

ผู้เชี่ยวชาญชี้ ‘ระบบขนส่งมวลชน’ ทุกคนต้องเข้าถึงได้ (ข่าว VoiceTV)

ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้  ระบุว่า ระบบขนส่งมวลชนปัจจุบันไม่เอื้อต่อผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้บริการได้อย่างสะดวก และเสนอแนะว่า การออกแบบทุกครั้ง ควรคำนึงทุกคนให้มีสิทธิเข้าถึงการบริการได้อย่างเท่าเทียม นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ เปิดเผยว่าในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามระบบขนส่งมวลชนไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้พิการ หรือแม้แต่ผู้มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหวอย่างผู้สูงอายุและหญิงมีครรภ์