สื่อ-TNN24


จากปัญหาที่จอดรถคนพิการ สู่การขนส่งสาธารณะ (ทุกข์ชาวบ้าน - TNN24 ออกอากาศ 04/01/2016)

จากปัญหาที่จอดรถคนพิการ สู่การขนส่งสาธารณะ (ทุกข์ชาวบ้าน – TNN24 ออกอากาศ 04/01/2016)

ซาบะ: “คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง พอออกจากบ้านได้ ก็จะเจอสิ่งไม่สะดวกอีกเยอะมาก” อาจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี: “การรนณรงค์สำคัญมากกว่าการออกแบบ รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวของ ควรมองภาพรวมและทำงานร่วมกันทั้งระบบนั้นจำเป็น เพื่อสร้างการเข้าถึงเพื่อทุกคน”


ทุกชาวบ้าน TNN 24

ทุกข์ใกล้ตัว : ระบบขนส่งมวลชน สิทธิที่ไม่อาจเข้าถึงของผู้พิการ (ทุกข์ชาวบ้าน / TNN 24)

ผมชอบชื่อรายการมากครับ จริงแท้แน่นอน มันคือความทุกข์ ทุกข์ของชาวบ้านตาดำๆ ที่เผอิ๊ญดันเกิดมาร่างกายมีปัญหา สมชาย เตียยะกุล: “ไม่ยอมเดินทางโดยการใช้ขนส่งสาธารณะ เพราะไม่เอื้อและไม่สะดวก ขึ้น-ลงได้แค่บางจุด” มาลี แซ่หว้า: “เกือบตกรถไฟฟ้า จนไม่กล้าเดินทางด้วยตัวคนเดียว”