สื่อ-NationTV

เรียกร้องรถไฟฟ้าเอื้อคนพิการ - NationTV

เรียกร้องรถไฟฟ้าที่เอื้อคนพิการ (ลุยข่าวร้อน – NationTV)

เครือข่ายคนพิการสำรวจพบ รถไฟฟ้าบีทีเอส – ใต้ดิน มีทางลาดลงไม่ครบเรียกร้องเอื้อ อำนวยความสะดวกให้เข้าถึงการบริการ BTS ทำลิฟท์ไม่รู้จะทันหรือไม่