สื่อ-MONO29

ข้อบกพร่องที่ผู้พิการยังใช้รถไฟฟ้าตามลำพังไม่ได้ - Good Morning Thailand - MONO29

ข้อบกพร่องที่ผู้พิการยังใช้รถไฟฟ้าตามลำพังไม่ได้ (Good Morning Thailand / MONO29)

ตัวแทนกลุ่มผู้พิการได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทาง ในการใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้า ติดตามรายละเอียดจากงานข่าว มานิตย์ อินทร์พิมพ์ / ตัวแทนคณะติดตามระบบรางฯ: “๕๐๐ เมตร เดินทางจากทางลงสถานี ไปถึง Central West Gate คนธรรมดายังแย่”


T4A Meeting#1 - Good Morning News - MONO29

ผู้พิการหารือรถไฟฟ้า หวังยกระดับบริการ (Good Morning Thailand / MONO29)

เป็นข่าวย้อนหลังจาก ทีมข่าว Good Morning Thailand / MONO29 ครับ กลุ่มผู้พิการเปิดประชุมโต๊ะกลม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง ขนส่งมวลชนระบบรางกับการเข้าถึงของคนพิการ­และผู้สูงอายุ โดยเชิญตัวแทนบริษัทดำเนินกิจการรถไฟฟ้าแล­ะสำนัก นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเข้าร่วม เพื่อช่วยปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก