สภาผู้สูงอายุ

T4A News1

ตัวแทนเครือข่าย T4A เข้าพบ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

วันนี้ ตัวแทนเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) นำโดย คุณธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานเครือข่ายฯ เข้าพบ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ณ ห้องทำงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่และเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายฯ