สนข

ภาพ Skywalk สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน

เชื่อหรือไม่ สายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ มีอย่างน้อย 1 สถานีที่สร้างทางเชื่อมที่มีบันได

ไปลงพื้นที่มาเมื่อเสาร์-อาทิตย์ที่แล้ว ต้องบอกว่า เห็นแล้วตกใจ ตั้งแต่เราไปประชุมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านมีความเข้าใจอย่างดียิ่ง พวกเราถามท่าน 10 ท่านตอบซะ 100


เรียกร้องรถไฟฟ้าเอื้อคนพิการ - NationTV

เรียกร้องรถไฟฟ้าที่เอื้อคนพิการ (ลุยข่าวร้อน – NationTV)

เครือข่ายคนพิการสำรวจพบ รถไฟฟ้าบีทีเอส – ใต้ดิน มีทางลาดลงไม่ครบเรียกร้องเอื้อ อำนวยความสะดวกให้เข้าถึงการบริการ BTS ทำลิฟท์ไม่รู้จะทันหรือไม่


ข้อบกพร่องที่ผู้พิการยังใช้รถไฟฟ้าตามลำพังไม่ได้ - Good Morning Thailand - MONO29

ข้อบกพร่องที่ผู้พิการยังใช้รถไฟฟ้าตามลำพังไม่ได้ (Good Morning Thailand / MONO29)

ตัวแทนกลุ่มผู้พิการได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทาง ในการใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้า ติดตามรายละเอียดจากงานข่าว มานิตย์ อินทร์พิมพ์ / ตัวแทนคณะติดตามระบบรางฯ: “๕๐๐ เมตร เดินทางจากทางลงสถานี ไปถึง Central West Gate คนธรรมดายังแย่”