รมต

ภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ พบ รมต คมนาคม 2

T4A ยื่นหนังสือ รมต คมนาคม ส่งสัญญาณความกังวลและรายงานผลการสำรวจ ของการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกของการคมนาคม ณ ปัจจุบัน พร้อมขอเข้ามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตัวแทนภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A – Transportation For All) ได้เข้ายื่นหนังสือท่านรัฐมตรี คมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เพื่อส่งสัญญาณ​ความกังวลในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบการขนส่ง พร้อมทั้งรายงานผลการสำรวจ ณ ปัจจุบัน ที่เราพบว่า การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นยังมีปัญหาอยู่มาก และขอเข้ามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น


Meeting-with-PM-Adul-3-1024x576

แกนนำคนพิการ รวมพลังส่งสัญญาณความกังวล เกี่ยวกับนโยบายสิ่งอำนวยความสะดวกของการขนส่งระบบรางและทางอากาศ ถึง รมว.พม. ท่าน อดุลย์ แสงสิงแก้ว

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา กลุ่มแกนนำคนพิการ ได้มีโอกาสไปเข้าประชุมกับคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชน ที่อื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ มาครับ วาระประชุม มีการพูดคุยถึงการปรับสภาพแวดลอมจุดนำร่องต่างๆ และมีวาระเกี่ยวกับระบบรถไฟทั้งระบบเก่าและใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกในไม่ช้า เราได้เรียนท่านอดุลย์ให้ได้รับทราบถึงความกังวลในเรื่องต่างๆ ตามนี้: