รฟท

พบ ผว รฟม2-094416

T4A ร่วมงาน รฟท เฉลิมฉลอง ‘100 ปีสถานีกรุงเทพ’ และได้ถือโอกาสนำเรียนปัญหา รถไฟฟ้าสายสีม่วง กับ ผว รฟม (อีกครั้ง)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้แทนภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ไปร่วมงานเฉลิมฉลอง สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน


T4A Survey Airport Rail Link 1

ติดตามการแก้ไขปัญหา Airport Rail Link

นับตั้งแต่ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ลงสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้า Airport Rail Link เมื่อช่วงเดือน พฤษจิกาจน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะทำงานได้ติดต่อและประสานงาน เพื่อทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเสมอมา เป็นที่น่าดีใจว่า ปัญหาหลายๆ อย่างที่สามารถจัดการได้เลยนั้น ได้ค่อยๆ ถูกเริ่มดำเนินการตามความเหมาะสม


T4A Survey Airport Rail Link 2

คณะติดตามการทำงานระบบราง ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ลงพื้นที่สำรวจรถไฟฟ้า Airport Rail Link (T4A News Update)

เมื่อวานนี้ (พุธที่ ๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๘) คณะติดตามการทำงานระบบราง ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ได้ลงพื้นที่สำรวจรถไฟฟ้า Airport Rail Link อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ ๑ เรียกได้ว่า Airport Rail Link เป็นประตูด่านหน้าของประเทศไทย ที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา ก็จะต้องเจอระบบขนส่งระบบนี้ เป็นอันดับแรก สิ่งอำนวยความสะดวกประเภทต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องเตรียมให้พร้อมและสมบูรณ์อย่างที่สุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านมา สามารถเห็นและใช้ได้ และเกิดความประทับใจ ซึ่งนี่คืออย่างแรกที่สำคัญ ที่เราสามารถทำได้ง่ายๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น (First Impression)


T4A Survey Airport Rail Link

หมายข่าวด่วน! พรุ่งนี้ คณะทำงานติดตามระบบราง ลงพื้นที่สำรวจรถไฟฟ้า Airport Rail Link

หมายข่าว (ด่วน) พรุ่งนี้ – วันพุธ ที่ 4 พฤษจิกายน 2558 เวลา 10 โมงเช้า คณะทำงานติดตามระบบราง ภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ โดยนายมานิตย์ อินทร์พิมพ์(ซาบะ) ประธานระบบรางและคณะ จะทำการลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกรถไฟฟ้า Airport Rail Link โดยเริ่มที่ สถานีมักกะสัน เวลา 10am และรวมถึงสถานีอื่นๆ จนครบ