ปัญหา-PlatformGab

man fall down between train and platform gab

ช่องว่างระหว่างตัวรถไฟและพื้นชานชาลาเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิด (คลิ๊ปจากต่างประเทศ)

เคลือข่ายได้กระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหลายต่อหลายครั้ง กับประเด็นช่องว่างระหว่างพื้นชานชาลาสถานีกับตัวรถไฟ เอาคลิ๊ปจากเน็ตมาฝากกันเป็นอุทาหรณ์ อย่าลืมครับว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ …กับทุกคน ผมได้แต่ภาวนา ขออย่าให้เกิดปัญหาแบบในคลิ๊ปนี้เลย