กระทรวง คมนาคม

ภาพ Skywalk สถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน

เชื่อหรือไม่ สายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ มีอย่างน้อย 1 สถานีที่สร้างทางเชื่อมที่มีบันได

ไปลงพื้นที่มาเมื่อเสาร์-อาทิตย์ที่แล้ว ต้องบอกว่า เห็นแล้วตกใจ ตั้งแต่เราไปประชุมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านมีความเข้าใจอย่างดียิ่ง พวกเราถามท่าน 10 ท่านตอบซะ 100


รมต คมนาคม & T4A

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมต คมนาคม ย้ำชัดเจน ขนส่งสาธารณะทุกคนต้องขึ้นได้

รมต คมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ย้ำชัดเจน “ขนส่งสาธารณะ ทุกคนต้องขึ้นได้” พร้อมตอบรับข้อเสนอ ทั้ง ๕ ข้อ: ๑. กาหนดนโยบายฐานสิทธิในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ ๒. สร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. ศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในบริการขนส่งมวลชนทุกระบบ ๔. พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากร ๕. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อสาธารณะ


T4A ประชุมกับ รมต คมนาคม 1

ผู้แทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมกับ รมต คมนาคม และคณะ พร้อมได้หารือร่วมกันเพื่อสร้างระบบการคมนาคมเพื่อทุกคน (๑๕ มค ๒๕๕๙)

ตั้งแต่ผู้แทนภาคีเครือข่ายฯ ได้ยื่นหนังสือ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ครั้งนี้เป็นการเข้าประชุมครั้งแรกอย่างเป็นทางการ กับท่านรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม และคณะ เพื่อเรียนถึงปัญหา ขอคำปรึกษาและหารือร่วมกัน ซึ่งประเด็นหารือ มีทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้: