T4A ร่วมงาน รฟท เฉลิมฉลอง ‘100 ปีสถานีกรุงเทพ’ และได้ถือโอกาสนำเรียนปัญหา รถไฟฟ้าสายสีม่วง กับ ผว รฟม (อีกครั้ง)

พบ ผว รฟม2-094416

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
ผู้แทนภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้
ไปร่วมงานเฉลิมฉลอง สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง)
โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
และนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน

พื้นที่จัดงานมีการจัดแสดงหัวรถจักรไอน้ำ ตลาดร้อยปี และการแสดงต่างๆ บนเวที

หลังจากประธานกล่าวเปิดงาน
ผู้แทนภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้
ได้ขอความกรุณาท่านผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม)
นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล เพื่อเรียนท่านอีกเกี่ยวกับรถไฟฟ้า
สายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน อีกครั้ง

โดยเราได้เรียนย้ำกับท่านว่า:

สายสีม่วงยังมีปัญหาการเข้าถึง
และคนพิการเดือดร้อนจริงๆ
ขอท่านได้ให้ความกรุณาลงพื้นที่สำรวจพร้อมกัน

ท่านได้ให้ความกรุณาให้เวลาเราพูดคุย ถึงแม้จะช่วงสั้นๆ
และได้ตอบรับ อนุญาติให้เราส่งหนังสือถึง

เราหวังว่าการร่วมลงสำรวจพื้นที่
จะทำให้ท่านเห็นและเข้าใจ
ถึงปัญหาของคนพิการทุกประเภทอย่างแท้จริง

โปรดติดตาม เร็วๆ นี้ครับ!

– – – –
ติดตามประเด็นต่างๆ:
ติดตามประเด็นรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน : http://goo.gl/5WvPZu
ติดตามประเด็นรถไฟฟ้า : http://goo.gl/D5r1d5
ติดตามประเด็นระบบราง : http://goo.gl/gzLpu6
– – – –

พบ ผว รฟม2-20160625093320

พบ ผว รฟม2-094416

พบ ผว รฟม2-101557

พบ ผว รฟม2-9832

พบ ผว รฟม2-20160625123800