T4A ยื่นหนังสือ รมต คมนาคม ส่งสัญญาณความกังวลและรายงานผลการสำรวจ ของการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกของการคมนาคม ณ ปัจจุบัน พร้อมขอเข้ามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น

ภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ พบ รมต คมนาคม 2MRT Purple Line Survey2 - 7

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตัวแทนภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A – Transportation For All)
ได้เข้ายื่นหนังสือท่านรัฐมตรี คมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เพื่อส่งสัญญาณ​ความกังวลในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบการขนส่ง
พร้อมทั้งรายงานผลการสำรวจ ณ ปัจจุบัน
ที่เราพบว่า การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นยังมีปัญหาอยู่มาก
และขอเข้ามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น

ท่าน อาคม กล่าวว่า. .

“สิ่งต่างๆ พวกนี้ทำเพื่อทุกคน
เพราะไม่ช้าไม่นาน ทุกคนก็ต้องเป็นผู้สูงอายุ
และอีกทั้งยังมีโอกาสเป็นคนพิการกันได้เสมอ​..​.​.”

ตลอดเวลาที่พวกเราได้พูดคุยกับท่าน ท่านน่ารักมากๆ ครับ
พวกเราได้รับทราบอย่างชัดเจนว่า ท่านมีความเข้าใจถึงปัญหาอย่างชัดเจน
และท่านยินดีและตอบรับอย่างแข็งขันในทุกๆ ข้อเสนอ

เราเชื่อมั่นว่า เราจะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เพื่อให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทุกคน และที่สำคัญใช้ได้อย่างแท้จริง ..​.

ภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ พบ รมต คมนาคม 1

T4A ยื่นหนังสือ รมต คมนาคม – 1

ภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ พบ รมต คมนาคม 3

T4A ยื่นหนังสือ รมต คมนาคม – 2

ภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ พบ รมต คมนาคม 4

T4A ยื่นหนังสือ รมต คมนาคม – 3

ภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ พบ รมต คมนาคม 2

T4A ยื่นหนังสือ รมต คมนาคม – 4