T4A ยื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน กับ ผว รฟม นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล

MRTA THANKFUL-0440

20 มิถุนายน 2559

จากที่ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ได้เกาะติด ลงสำรวจ
ปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูนมาตลอด

ที่ผ่านมาเราได้ร้องเรียน ยื่นหนังสือ และร่วมประชุม
กับท่าน รตม คมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ตามลิงค์นี้ http://goo.gl/w7vJ6Y)

วันนี้เรามีโอกาสได้ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงปัญหา
พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวก
บนระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน
กับ ผู้ว่าการ รฟม นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล และ รองผู้ว่าจังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม
ตรงจุด ตรงเป้า ตรงประเด็น

ท่านรับปากเราว่าจะรีบดูปัญหาให้
เราดีใจเป็นอย่างมาก
หวังไว้ในใจว่า คนพิการจะได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้
อีกไม่นานครับ!

– – – –
ติดตามประเด็นรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน : http://goo.gl/5WvPZu
ติดตามประเด็นรถไฟฟ้า : http://goo.gl/D5r1d5
ติดตามประเด็นระบบราง : http://goo.gl/gzLpu6
– – – –

MRTA THANKFUL-0434

MRTA THANKFUL-0427

MRTA THANKFUL-0438

MRTA THANKFUL-0439

MRTA THANKFUL-0440