T4A News


T4A ร้องรฟฟไม่เป็นธรรมต่อคณะกกสมช-2186

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญผู้เกี่ยวข้องกับระบบรางร่วมชี้แจงปัญหา, T4A ร้อง”รถไฟฟ้ามีปัญหาอื้อ ถูกริดรอนสิทธิฯ และไม่เป็นธรรม” พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบรางร่วมชี้แจงปัญหา ผู้แทนภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) เข้าร่วมประชุมและรายงาน, ชี้แจงปัญหาระบบราง


MRTA THANKFUL-0440

T4A ยื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน กับ ผว รฟม นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล

20 มิถุนายน 2559 จากที่ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ได้เกาะติด ลงสำรวจ ปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูนมาตลอด ที่ผ่านมาเราได้ร้องเรียน ยื่นหนังสือ และร่วมประชุม กับท่าน รตม คมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ตามลิงค์นี้ http://goo.gl/w7vJ6Y)


MRTA PPL-P1 Test#1-0073

ภาคีเครือข่ายคนพิการร่วมทดสอบใช้งานรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน พบคนพิการต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อใช้บริการ

20 มิถุนายน 2559 สมาคมคนพิการจังหวัดนนทบุรี, ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) นำโดยท่านประธาน ธีรยุทธ สุคนธวิท เข้าร่วมทดสอบใช้งานรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน


ทดลองสีม่วง

กิจกรรม “คนพิการทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง” จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 7:00 – 10:00 น.

ตามที่ รฟม. ได้เปิดให้มีการทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สมาคมคนพิการจังหวัดนนทบุรี และศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ได้เชิญชวนสมาชิกคนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมทดลองใช้บริการ โดยเลือกเส้นทางที่สื่อให้เห็นถึงการใช้งานจริง โดยสมมติว่าเป็นการเดินทางไปทำงานซึ่งเป็นวิถีชีวิตปกติส่วนที่สำคัญ


T4A ลงพื้นที่สำรวจลิฟท์ BTS-10244

T4A ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างลิฟท์ BTS

เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปได้โดยเร็วที่สุด T4A ร่วมกับคณะติดตามก่อสร้างระบบลิฟท์ ลงสำรวจพื้นที่กันรายสถานีเลยครับ


Page0001 - resize copy

กรุงเทพมหานคร โดย สจส ออกจดหมายเตือน ทุกอาคารที่ต่อเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้า BTS – ขอบพระคุณครับ

ย้อนหลังไป ณ วันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา ที่ผู้แทนภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ได้ไปร่วมงานกับท่าน รอง ผว กทม และได้เรียนแจ้งถึงปัญหา ห้างใกล้ๆ ที่ “ไม่เปิด” ให้ผู้โดยสารสัญจร ขึ้น/ลง สถานี BTS ผ่านทางเชื่อมได้ ณ วันนั้นท่านรอง อมรฯ​ ได้กรุณาแจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ทำหนังสือ “เตือนทุกอาคาร” ที่ต่อเชื่อมกับ BTS เพราะมีข้อกำหนดชัดเจนอยู่แล้ว


T4A-Logo-Rev1

T4A จัดสัมนา ครั้งที่ ๖ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อนขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน” เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านครับ

กำหนดการสัมมนา เรื่อง“ยุทธศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อนขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน” วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ กระทรวงคมนาคม


T4A Survey Airport Rail Link 1

ติดตามการแก้ไขปัญหา Airport Rail Link

นับตั้งแต่ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ลงสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้า Airport Rail Link เมื่อช่วงเดือน พฤษจิกาจน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะทำงานได้ติดต่อและประสานงาน เพื่อทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเสมอมา เป็นที่น่าดีใจว่า ปัญหาหลายๆ อย่างที่สามารถจัดการได้เลยนั้น ได้ค่อยๆ ถูกเริ่มดำเนินการตามความเหมาะสม


BTS-Meeeting-2-1-20160318155501

ผู้แทน T4A ร่วมประชุมติดตาม ลิฟท์ BTS ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) นำโดยมานิตย์ อินทร์พิมพ์ ประธานคณะติดตามระบบรางและคณะ เข้าร่วมประชุมติดตามงานการก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์บนระบบรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นอาทิตย์ที่ 81 ของการประชุม