ระบบราง

T4A BTS Lift Test1-1160123

ในที่สุดก็ถึงวันนี้! ผู้แทน T4A ร่วมลุยทดสอบลิฟท์ BTS ชุดแรก 5 สถานี

ในที่สุดก็ถึงวันนี้! 13 กรกฏาคม 2559 คณะทำงานติดตามลิฟท์ BTS ทั้งหมด ประกอบไปด้วยคณะผู้แทน T4A, สจส และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงาน ร่วมลงทดสอบลิฟท์ชั้นพื้นดิน ขึ้นไปชั้นจำหน่ายตั๋ว ทั้งหมด 5 สถานี คือ ราชดำริ, สนามกีฬาฯ, พร้อมพงษ์, ทองหล่อ และเอกมัย

Read More

ภาพตัวแทนคนพิการ ต้องเข็นรถลงพื้นถนน เพราะทางเท้าไม่สามารถสัญจรได้

เสียงสะท้อนจากตัวแทนคนพิการ ทดสอบรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน (ขอบคุณ ทีมข่าว NBT ออกอากาศ 21.06.2016)

“ผู้พิการ ทดลองใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงครั้งแรก” เสียงสะท้อนจากตัวแทนคนพิการ ทดสอบรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน NBT ออกอากาศ 21 มิย. 2559


T4A ร้องรฟฟไม่เป็นธรรมต่อคณะกกสมช-2186

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญผู้เกี่ยวข้องกับระบบรางร่วมชี้แจงปัญหา, T4A ร้อง”รถไฟฟ้ามีปัญหาอื้อ ถูกริดรอนสิทธิฯ และไม่เป็นธรรม” พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบรางร่วมชี้แจงปัญหา ผู้แทนภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) เข้าร่วมประชุมและรายงาน, ชี้แจงปัญหาระบบราง


ARL - Restroom

ขอบพระคุณ Airport Rail Link, T4A ได้รับข่าวที่ดีมาตลอด ชื่นชมจากใจครับ!!!

นับตั้งแต่ภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ได้ไปลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกบน Airport Rail Link เราก็ได้รับการติดต่อ และได้รับข่าวดีอย่างสม่ำเสมอ


พบ ผว รฟม2-094416

T4A ร่วมงาน รฟท เฉลิมฉลอง ‘100 ปีสถานีกรุงเทพ’ และได้ถือโอกาสนำเรียนปัญหา รถไฟฟ้าสายสีม่วง กับ ผว รฟม (อีกครั้ง)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้แทนภาคีเคลือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ไปร่วมงานเฉลิมฉลอง สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน


MRTA THANKFUL-0440

T4A ยื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน กับ ผว รฟม นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล

20 มิถุนายน 2559 จากที่ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ ได้เกาะติด ลงสำรวจ ปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูนมาตลอด ที่ผ่านมาเราได้ร้องเรียน ยื่นหนังสือ และร่วมประชุม กับท่าน รตม คมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ตามลิงค์นี้ http://goo.gl/w7vJ6Y)


MRTA PPL-P1 Test#1-0073

ภาคีเครือข่ายคนพิการร่วมทดสอบใช้งานรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน พบคนพิการต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อใช้บริการ

20 มิถุนายน 2559 สมาคมคนพิการจังหวัดนนทบุรี, ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) นำโดยท่านประธาน ธีรยุทธ สุคนธวิท เข้าร่วมทดสอบใช้งานรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน


ทดลองสีม่วง

กิจกรรม “คนพิการทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง” จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 7:00 – 10:00 น.

ตามที่ รฟม. ได้เปิดให้มีการทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สมาคมคนพิการจังหวัดนนทบุรี และศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ได้เชิญชวนสมาชิกคนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมทดลองใช้บริการ โดยเลือกเส้นทางที่สื่อให้เห็นถึงการใช้งานจริง โดยสมมติว่าเป็นการเดินทางไปทำงานซึ่งเป็นวิถีชีวิตปกติส่วนที่สำคัญ


8.010

คุณรู้หรือไม่ จากสถิติประชากรไทย 65ล้านคน มีผู้สูงอายุและคนพิการรวมกันแล้วมากกว่า 23%

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการ ประเทศไทยมีจํานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว จากผลสํารวจปี 2557 เรามีประชากรที่มีอายุสูงกว่า 60 ปี มากกว่า 10 ล้านคน คิดเป็น มากกว่า 10% ของประชากรท้ังหมด เราสามารถกล่าวได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในอาเซี่ยน ท่ีเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aging Society)


8.009

คุณรู้หรือไม่ ค่าใช้จ่ายลิฟท์คนพิการและผู้สูงอายุ หากต้องติดเพิ่มให้ครบ ใช้งบประมาณเพียงแค่ 0.5% ของโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ที่จะเปิดใช้ภายใน 2 เดือนข้างหน้านี้ ติดลิฟท์ให้คนพิการและผู้สูงอายุ เพียงแค่ครึ่งเดียว(ของทางเข้า/ออก)