ภาคีเครือข่าย

NCIL Survey PP Sai-ma6

NCIL และกองช่างเทศบาลตำบล ร่วมสำรวจทางเท้าสถานีไทรม้า

วันที่ 5 ก.พ. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรีและกองช่างเทศบาลตำบลไทรม้า สำรวจฟุตบาททางลาดรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานนีไทรม้าทั้งสองฝั่ง

Read More

PP Bangrak Noi NCIL5

ทีมนนทบุรีร่วมทีมกับ อบต บางรักน้อย ลุยสำรวจพื้นที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางรักน้อย-ท่าอิฐ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 59 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมคนพิการนนทบุรีและ อบต.บางรักน้อย สำรวจฟุตบาทรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วง สถานีบางรักน้อย-ท่าอิฐ


T4A-Logo-Rev1

“BTS : ๒๐ ปีที่รอคอย… ทุกคนต้องขึ้นได้” กำหนดการสัมนาโต๊ะกลม ครั้งที่ ๔ (ภาคีเครือข่าย ขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้)

นับเป็นเวลามากกว่า ๒๐ ปี ที่คนพิการได้เรียกร้อง ให้รถไฟฟ้า BTS สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะลิฟท์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง เมื่อปีที่แล้ว ศาลปกครองสูงสุดได้สั่งให้ กทม และ BTS ต้องจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี ถึง ณ วันนี้ เหลืออีกแค่ ๒ วัน ก็จะครบปี การก่อสร้างไปถึงไหน? อย่างไร?


T4A News1

ตัวแทนเครือข่าย T4A เข้าพบ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

วันนี้ ตัวแทนเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) นำโดย คุณธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานเครือข่ายฯ เข้าพบ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ณ ห้องทำงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสวัสดีปีใหม่และเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายฯ


Meeting-with-PM-Adul-3-1024x576

แกนนำคนพิการ รวมพลังส่งสัญญาณความกังวล เกี่ยวกับนโยบายสิ่งอำนวยความสะดวกของการขนส่งระบบรางและทางอากาศ ถึง รมว.พม. ท่าน อดุลย์ แสงสิงแก้ว

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา กลุ่มแกนนำคนพิการ ได้มีโอกาสไปเข้าประชุมกับคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชน ที่อื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ มาครับ วาระประชุม มีการพูดคุยถึงการปรับสภาพแวดลอมจุดนำร่องต่างๆ และมีวาระเกี่ยวกับระบบรถไฟทั้งระบบเก่าและใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกในไม่ช้า เราได้เรียนท่านอดุลย์ให้ได้รับทราบถึงความกังวลในเรื่องต่างๆ ตามนี้: