อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมต คมนาคม ย้ำชัดเจน ขนส่งสาธารณะทุกคนต้องขึ้นได้

รมต คมนาคม & T4A

รมต คมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ย้ำชัดเจน

“ขนส่งสาธารณะ ทุกคนต้องขึ้นได้”

พร้อมตอบรับข้อเสนอ ทั้ง ๕ ข้อ:

๑. กาหนดนโยบายฐานสิทธิในการจัดบริการขนส่งสาธารณะ
๒. สร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในบริการขนส่งมวลชนทุกระบบ
๔. พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากร
๕. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อสาธารณะ

และย้ำว่าเรื่องด่วนที่สุดคือ ข้อ ๓ ที่ต้องเร่งทำงานด้วยกัน
เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบคมนาคมโครงการใหม่ๆ
พร้อมกำหนดการประชุมเพื่อติดตามงานกันทุก ๑ เดือน
เพื่อที่จะช่วยกันสร้างระบบการคมนาคมเพื่อทุกคน ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

ให้สัมภาษย์หลังการประชุม หารือกับภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้
๑๕ มค ๕๙

– – – –
Video ความยาว 25min

ขอบคุณ Camera Crew ที่ร่วมลุยกันมาในทุกๆ งาน:
– เอ็ม / ทิชากร บุญปั่ว
– นุ่น / ณัฐชา ภู่อยู่
– กุ้ง / มงคล แก้วรัตน์

Comments

  1. ชยาภิวัฒน์ อินเล็ก says:

    แต่ไม่ใช่ขึ้นฟรีทุกกรณีนะครับ

  2. ศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ อาชีวพระมหาไถ่พัทยา รุ่นสร้างทางลาด says: