ติดตามการแก้ปัญหา ARL

ARL logo


ปัญหาภาพรวม

จุด / ประเภทปัญหา
ปัญหาที่พบ
แนวทางการแก้ไข
หมายเหตุ
สถานะ
ผู้รับผิดชอบ
การเดินทางในสถานีสถานีขนาดใหญ่ เช่น สถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อ การคมนาคม อื่นๆ / รถเข็น ต้องไปจุดลิฟท์ ซึ่งส่วนใหญ่ จะต้องวกวน ใช้เวลามาก เพราะการออกแบบไม่คำนึงถึงเวลา ในขณะที่คนเดินได้ใช้บันได เดินไม่กี่สิบก้าว ก็ถึงแล้ว ระยะทางสั้นกว่ามาก, ส่วนสถานีย่อยระยะทางสั้นถือว่าไม่เป็นประเด็นการออกแบบสถานีในอนาคตต้องให้ความสำคัญกับสภาพของผู้โดยสารทุกๆ คน
และเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาตั้งแต่การเริ่มต้นออกแบบ การเปลี่ยนแปลงเมื่อสร้างเสร็จแล้วแทบทำไม่ได้
รฟท
การเดินทางพื้นที่ด้านล่างสถานีพื้นที่แคบ ส่วนทางเท้าถูกใช้งานอย่างอื่น เช่น เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ คนพิการต้องลงไปใช้พื้นถนนซึ่งอันตรายมากรฟท
การเดินทางระหว่างระบบขนส่งอื่นๆเนื่องจากกายภาพสถานีส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนถนนเล็ก ไม่ใช่ถนนหลัก การเดินทางออกจากสถานีจะค่อนข้างมีปัญหา สำหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัวแก้ไขพื้นผิวถนน, จัดให้มีทางลาดรฟท + กทม(และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง)
การให้บริการณ วันลงสำรวจอย่างเป็นทางการ ถือว่า จนท อยู่ในระดับที่ดี
แต่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมกับสภาพที่เป็นจริง
- ควรมีการอบรมเพื่อกระตุ้นและย้ำความเข้าใจในการให้การบริการอย่างแท้จริงต่อความพิการแต่ละประเภท
- ควรเชิญคนพิการที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างแท้จริงเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ข้อมูลจากต้นทางที่แท้จริง
- ต้องอบรมและมีการ audit และวัดผล เป็นระยะๆ เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการ
รับแจ้งเมื่อ ๒๖ มีค ๕๙​:
จัดอบรม 6 รุ่น ตั้งแต่ปี ๕๘ โดยทีมงาน/ครูฝึก จากวิทยาลัยราชสุดา มหาลัยมหิดล
รอสำรวจ/2รฟท
ชานชาลาช่องห่างระหว่างตัวรถ - พื้นสถานีทางลาดแบบพับเก็บได้กำลังดำเนินการรฟท
ไม่ได้กำหนดจุดที่รถเข็นสามารถรอขึ้นรถ เพื่อให้เข้าไปใช้พื้นที่ priority space ได้ตรงจุด
ผดส ใหม่จะไม่ทราบต้องรถที่ไหน ในขณะที่เวลารถจอดมีน้อยมาก ถ้าขึ้นผิดจุดก็จะทำให้กีดขวางทางเข้า/ออก คนทั่วไป
- ติดเครื่องหมาย wheelchair ที่พื้น ตรงจุดที่รอ
- ประกาศโดยเสียงเป็นช่วงๆ เพื่อโปรโมตและกระตุ้นเตือนเพื่อให้ผู้โดยสายได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
- ขนาดเครื่องหมายคนพิการ / ป้ายต้องเขียนบอกไว้อย่างชัดเจน
- และต้องมีหลายภาษาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจได้
รฟท
ไม่มีกำแพงกันตกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ควรติดโดยด่วนรฟท
ตัวรถป้ายคนพิการ / priority space จุดจอดรถเข็นในตู้รถมีขนาดเล็ก และมักสังเกตุไม่เห็น ทำให้คนทั่วไปละเลย และใช้พื้นที่จุดนี้ด้วยความสะดวก- ประกาศโดยเสียงเป็นช่วงๆ เพื่อโปรโมตและกระตุ้นเตือนเพื่อให้ผู้โดยสายได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
- ขนาดเครื่องหมายคนพิการ / ป้ายต้องเขียนบอกไว้อย่างชัดเจน
- และต้องมีหลายภาษาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจได้
รฟท
ป้ายแสดงตำแหน่งรถไม่มีไฟแจ้งเตือนรฟท
ทางเท้าถูกใช้เป็นพื้นที่จอดรถมอเตอร์ไซด์และอื่นๆรฟท
พื้นทรุด ชำรุด ผิวทางเท้าไม่เรียบรฟท
ทางลาดสภาพชำรุด ดินทรุดตัว รอยแตก มีช่องว่าง อันตรายรฟท
ที่จอดรถคนพิการ- บางสถานี ขนาดไม่ได้มาตรฐาน
- ตำแหน่งจอดและพื้นที่จำกัด ติดกับถนนที่มีรถวิ่งไปมา เสี่ยงเกิดอันตราย
รฟท
ถูกใช้งานโดยกลุ่นคนอื่นๆ เช่น กลายเป็นที่ผ่านวิ่ง ขึ้น/ลงของมอเตอร์ไซด์ และถูก รฟท เอาไปทำธุรกิจให้บริการ Taxiรฟท
ลิฟท์โดยส่วนใหญ่ลิ๊ฟท์มีขนาดเล็ก รถเข็นเข้าได้แค่เที่ยวละ 1 คัน
โดยเฉพาะโซนที่เป็นจุดสัญจรของผู้โดยสาร ทำให้ flow การเดินทางติดขัด และสิ่งอำนวยความสะดวกในลิฟท์ เช่น กระจก ยังไม่มี
การก่อสร้างระบบการคมนาคมต้องเผื่อรองรับการพัฒนาของเมืองและสังคมในอนาคต
ขนาดลิฟท์ที่ใหญ่เพื่อการสัญจรที่จะเพิ่มขึ้น
หลังจากการสร้างแล้วเราจะไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลย
ตามที่เราเห็นจุดด้อยของ traffic flow มีปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานีมักกะสัน และระบบการเดินรถประเภทอื่นๆ ในปัจจุบัน
รฟท
ยังติดตั้งไม่ครบทุกสถานีรับแจ้งเมื่อ ๒๖ มีค ๕๙​:
ติดตั้งลิฟท์โดยสารขนาดใหญ่ เพิ่มเติมอีก ๖ สถานี
ได้แก่ สถานพี ญาไท สถานีราช ปรารภ สถานีรามคาแหง สถานีหัวหมาก สถานีบ้าน ทับช้าง
และสถานีลาดกระบังเพิ่มอีกสถานีละ ๒ ตัว รวมทั้งสิ้น ๑๒ ตัว
จากชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสาร ไปยังชั้นชานชาลา
โดยมีการออกแบบให้สามารถรองรับผู้พิการ ที่จำเป็นต้องใช้รถเข็นได้

หมายเหตุ: เปิดให้ใช้แล้วตั้งแต่ ๒๕ มีค. ๕๙
ติดตั้งลิฟท์แล้ว,
รอสำรวจ/2
รฟท
ห้องน้ำจุดที่มีห้องน้ำให้บริการ หากตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์ของ พรบ สิ่งอำนวยความสะดวก ยังได้คะแนนอยู่ในระดับต่ำรฟท

 

ปัญหารายสถานี

สถานี
จุด / ประเภทปัญหา
ปัญหา
แนวทางการแก้ไข
สถานะ
ผู้รับผิดชอบ
บ้านทับช้างการเดินทางเข็นรถตามถนนเรียก taxi ไม่ง่าย สภาพถนนกรวด ถนนข้าง motorway หลายร้อยเมตรรฟท + กทม(และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง)
ไม่ติดถนนใหญ่รฟท
ไม่มีรถเมล์วิ่งผ่านรฟท
ทางลาดชำรุดรฟท
ที่จอดรถคนพิการมี 2 คันรฟท
ลิฟท์มี 2 ตัว / ขนาดเล็กรฟท
ห้องน้ำไม่มี (ทั้งห้องน้ำคนไม่พิการ และ พิการ มีเฉพาะของพนักงาน)รฟท
พญาไททางเชื่อมต่อเชื่อม BTS พญาไทช ทางลาด ยาวมาก ไม่มีจุดพัก (BTS พญาไท ไม่มีลิฟท์-กำลังก่อสร้าง 0%) Total
ทางลาดยังคงสภาพดีรฟท
ที่จอดรถคนพิการมี 2 จุด, ถูกใช้เป็นที่จอดรถ grab taxi 1 จุดรฟท
ลิฟท์มี 1 ตัว / ขนาดเล็กรฟท
ห้องน้ำจุดที่มีห้องน้ำให้บริการ หากตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์ของ พรบ สิ่งอำนวยความสะดวก ยังได้คะแนนอยู่ในระดับต่ำรฟท
มักกะสันการเดินทางMRT ประตู#3 ไม่มีทางต่อเชื่อม / Sky walk ข้ามมา ARLรฟท
เดินทางจากป้ายรถเมล์ เข้ามา MRT / ทางเชื่อม พื้นผิวถนนชำรุดรฟท + รฟม + กทม(และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง)
ทางเชื่อมระหว่าง ARL - MRT ยาวและไต่ระดับมากรฟท
ทางเท้าจากป้ายรถเมล์ ทางเท้าถูกใช้เป็นที่จอดวินมอเตอร์ไซด์รฟท
ทางลาดใต้สถานี ทางลาดลงถนน มีการลาดยางถนนเพิ่ม ทำให้พื้นถนนสูงกว่าระดับทางลาดรฟท
ลิฟท์มี 2 ตัว / ขนาดเล็กรฟท
ห้องน้ำจุดที่มีห้องน้ำให้บริการ หากตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์ของ พรบ สิ่งอำนวยความสะดวก ยังได้คะแนนอยู่ในระดับต่ำรฟท
ราชปรารภทางลาดชำรุดรฟท
ที่จอดรถคนพิการมี 2 คัน, มีไม้วางกั้นไว้ ใช้ไม่ได้ 1รฟท
ลิฟท์มี 1 ตัว / ขนาดเล็กรฟท
รามคำแหงการเดินทางtaxi, ติดถนน, จุดเรียก taxi ไม่สะดวกนัก (แต่พอเรียกเช้ามาให้รถจอดที่พื้นที่หน้าห้างได้)รฟท
ลิฟท์มี 2 ตัว / ขนาดเล็กรฟท
ห้องน้ำอยู่ในพื้นที่ห้าง A-Linkรฟท
ลาดกระบังการเดินทางมีรถสองแถวผ่าน, taxi พอมี, ไม่มีรถเมล์รฟท
ทางเท้าพื้นผิวเสียหาย, ดินยุบ, เป็นที่จอดรถมอร์เตอร์ไซด์รฟท
ทางลาดชำรุดรฟท
ลิฟท์มี 2 ตัว / ขนาดเล็กรฟท
ห้องน้ำไม่มี (ทั้งห้องน้ำคนไม่พิการ และ พิการ มีเฉพาะของพนักงาน)รฟท
สุวรรณภูมิห้องน้ำจุดที่มีห้องน้ำให้บริการ หากตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์ของ พรบ สิ่งอำนวยความสะดวก ยังได้คะแนนอยู่ในระดับต่ำรฟท
ถูกล๊อครฟท
หัวหมากการเดินทางtaxi, สามารถเดินออกไปถนนศรีนครินทร์รฟท
ทางเท้าพื้นผิวเสียหาย, ดินยุบรฟท
ที่จอดรถคนพิการมี 2 คัน, ถูกใช้เป็นทางผ่านมอเตอร์ไซด์รฟท
ลิฟท์มี 2 ตัว / ขนาดเล็กรฟท