ความคืบหน้าการสร้างลิฟท์และทางลาดบนระบบรถไฟฟ้า BTS

ภาพกร๊าฟแท่งสีน้ำเงินแสดงความคืบหน้าการก่อสร้างลิฟท์ของ BTS เป็น %

ภาพกร๊าฟแท่งสีน้ำเงินแสดงความคืบหน้าการก่อสร้างลิฟท์ของ BTS เป็น %

ติดตาม update ได้ตลอดเวลา ที่นี่ครับ http://goo.gl/NT9pX9

– – – –
หนึ่งพลังแชร์ สร้างระบบขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ให้เป็นจริง
.
ติดตามประเด็นต่างๆ:
– รถไฟฟ้า BTS : http://goo.gl/d3klKf
– รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน : http://goo.gl/5WvPZu
– รถไฟฟ้าทั้งหมด : http://goo.gl/D5r1d5
– ระบบรางทั้งหมด : http://goo.gl/gzLpu6
– – – –