กิจกรรม “คนพิการทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง” จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 7:00 – 10:00 น.

ทดลองสีม่วง
ทดลองสีม่วง

เครดิตภาพ http://www.prachachat.net/

ตามที่ รฟม. ได้เปิดให้มีการทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
สมาคมคนพิการจังหวัดนนทบุรี และศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A)
ได้เชิญชวนสมาชิกคนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมทดลองใช้บริการ
โดยเลือกเส้นทางที่สื่อให้เห็นถึงการใช้งานจริง
โดยสมมติว่าเป็นการเดินทางไปทำงานซึ่งเป็นวิถีชีวิตปกติส่วนที่สำคัญ

ในการนี้จึงเชิญชวนผู้สนใจและสื่อมวลชนไปร่วมทดลองใช้บริการดังกล่าว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คนพิการทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
2. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องถึงการใช้บริการรถไฟฟ้า
3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสรุปบทเรียนการเข้าถึงและใช้บริการรถไฟฟ้า

กำหนดการ
เวลา 7:00 น. รวมตัวหน้าบริเวณเซ็นทรัลเวสต์เวต แผนที่ https://goo.gl/maps/aFk8X53RaC12
เวลา 7:30 น. เดิน/วีลแชร์ไปขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีตลาดบางใหญ่
เวลา 8:30 น. เดินทางด้วยรถไฟฟ้า ไปลงที่สถานีนนทบุรี 1 แผนที่ https://goo.gl/maps/Hh9TANencuE2 และเดิน/วีลแชร์ไปที่ร้านเทพายเอ็นเตอร์ไพรส์ ติดกับโรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์
เวลา ๑๐.๐๐ น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปบทเรียน และแถลงผลการทดลอง

สื่อมวลชนท่านใดที่สนใจ กรุณาติดต่อ
คุณชุติมา เบญจาธิกุล (แหม่ม)
โทรศัพท์ 084-932-4487